Илиян Стойчев (чичо логопед)

град София

При мен всички проговарят...правилно и си написват...вярно! ;)

Здравейте!

Да ми придиряте...недейте!

Тук като хоби чичо логопед си...дроби!

Пък ако и някой друг намери го...полезно!

Би било чу-дезззззз-но!!!

Няколко думи от чичо логопед към:

Субективни (според чичо логопед) отговори на въпросите:

Подаръци:

Вижте и старите опити за обучителна мултимедия на чичо логопед (предимно за Internet Explorer):