БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Какво означава логопедия?

Логопедия като термин произлиза от гръцките думи "логос" - дума и "пайдео" - възпитание, обучение. В превод - "обучение в правилен говор." В съвременен смисъл - наука, изучаваща комуникативните нарушения и методите за предотвратяването и отстраняването им.

Към началната страница.