БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Къде и какво учат логопедите?

В България Логопедия се изучава като университетска специалност в рамките на Специалната педагогика (в миналото Дефектология), Психологията и Медицината.

Освен конкретно логопедичните (основните комуникативни нарушения), в процеса на обучение логопедът изучава дисциплини от областите на българската филология, медицината, психологията и педагогиката.

Към началната страница.