БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Деца, които не изговарят правилно или заменят звукове (например - р, л, с-з-ц, ш-ж-ч, в-ф, к-г, т-д...).

Имаме ежедневни примери на успели в професията си хора, изговарятщи неправилно даден звук. Явно не е проблем.

Случва се деца в първите си класове да бъркат при диктовка звуковете, които не изговарят правилно. Но не познавам възрастен, продължаващ да ги бърка.

Все пак винаги ще има деца записани, за да се научат да изговарят правилно някой звук. Защото има семейства, в които хората се стремят към съвършенство.

Децата от тази група нямат трудности при справянето си в детската градина и училището. С тях се работи ведро и весело. Внимавам да им бъде комфортно и докато усвояваме правилната артикулация на звуковете. Успоредно се забавляваме с развиващи игри. Системните индивидуални тренировки оказват ползотворно влияние на цялостното развитие на личнистта им.

По мои наблюдения. С по-малките деца по-трудно успявме да поставим правилно някой звук, а с по-големите - по-лесно. Но по-малките деца много по-лесно автоматизират правилно поставения звук в спонтанния си говор, а на гелемите им е по-трудно.

Във фонетиката е описано как правилно се изговаря всеки говорен звук. Къде е езика и каква е формата му, откъде преминава въздушната струя, как са разположени устните. Логопедите се съобразяваме с този еталон при постановката на звук.

Най-често децата не произнасят правилно звук Л в срички ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЪ (чува се като УА, УО, УУ, УЪ). Има деца, които не изговарят правилно звук Л в срички ЛЕ, ЛИ, ЛЯ, ЛЯ. Те са много по-малко. Смята се, че в първи клас вече е време да могат. Логопедът работи по постановка, автоматизация и диференциация (че Л не е Р или У в диктовките) на звука. Деца на 11г. и по-големи често още на първото посещение изговарят правилно ЛЛЛА. Стотици деца и десетки младежи са се научили да ЛЛЛъкат при мен.

Специалисти по фонетика казват, че норма става преобладаващият начин на произнасяне на звука. В бъдеще да се изговаря УЪ може да стане норма, а аз започна да отучвам хората, които съм тренирал.

Следва звук Р. Произнасян гърлено по френски, с устните или заменян с Й или УЪ (Когато бях на 6 години братовчедка ми ме караше да казвам: "Обичам Райна в тепсия!" Тренирах на един балкон и след време постигнах Рррайна.). Смята се, че в първи клас вече е време децата да могат да изговарят ррррр с въбрация на езика. Деца на 11г. и по-големи често още на първото посещение изговарят правилно РРР. Стотици деца и десетки младежи са се научили да РРРъкат при мен.

Неправилно произнасяне на С-З-Ц и/или Ш-Ж-Ч или замяна (например С със Ш, "шоше"- шосе). Повечето деца в трета група на детската градина могат правилно да изговарят тези звукове. Има ученици, които до четвърти клас ги бъркат при диктовка. Стотици деца и десетки младежи са се научили правилно да СССъскат и ШШШШъшкат при мен, както и да не грешат в диктовките.

Замяна на звуковете К и Г с Т и Д или липса на К и Г. Повечето деца в първа група на детската градина могат да изговарят правилно К и Г. Случвало се е много пъти, само от едно посещение децата се научават да стрелят с пръсти: "кккъ", "кккъ", "кккъ". Тук трябва да внимаваме дали няма да има и други затруднения и да става дума за деца, имащи нужда от помощ в езиковото развитие. Както и дали няма да се греши в диктовките.

Липса на звуковете Ф и В. Повечето деца в първа група на детската градина могат да изговарят правилно Ф и В. Много малки деца са се научавали при мен да изговарит ВВВ докато са гушнати в майките си. А пасле ФФФук-ФФФук пред огледалото. Тук трябва да внимаваме дали няма да има и други затруднения и да става дума за деца, имащи нужда от помощ в езиковото развитие.

Много рядко деца могат да изговарят само беззвучните П, Ф, К... и се налага да тренираме Б, В, Г... Тук трябва да внимаваме дали няма да се греши в диктовките.

Три пъти съм поставял звук Х.

Към началната страница.