БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Деца в начална училищна възраст, които имат различни по степен и тежест затруднения в усвояването на училищните умения (писане, четене и смятане).:

Най-практичният отговор на въпроса "Защо децата със затруднения в писането, четенето, смятането (ученето като цяло) да работят индивидуално със специалист?" Е: "За да се справят по-лесно в училище. Да им бъдат спестени колкото е възможно повече от негативите свързани с несправяне."

Повечето деца със затруднения в детската градина преживяват лесно този период. Дори не си спомнят много, много... Учениците със затруднения не са като тях.

Някои деца учат по-добре, когато се занимават индивидуално с учител. Половината гимназисти, в училищата приемащи с най-висок бал, също взимат индивидуални консултации по един, два или повече предмета. Хилядолетна е традицията деца да посещават индивидуални уроци.

Хората са различни. Децата са различни.

Едни са послушни. Внимават. С лекота учат в група. Запомнят без да им тежи много. Искат да бъдат харесвани. Ще навредят на физическото и емоционалното си здраве, но ще отговорят на високите очаквания на възрастните. Училището все едно е направено като за тях.

За други е по-трудно: да са послушни, да внимават, да учат в група, цялото им същество се съпротивлява, когато трябва да правят нелюбими неща. Случва се да им е трудно в училище, да са неудобни. Някои от тях имат късмет с възрастните (пълнолетните) около себе си (родители, роднини, приятели, учители, треньори... ) и получават помощ. Те след училище сами избират професия и се развиват добре в нея. Ако практикукването на тази професия изисква да завършат университет - го завършват. Инатът им се превръща в силна воля да постигат целите си. Оказва се , че мислят нестандартно. Трудно им е да зубрят, но им идват идеи. Може да измислят истории, да напишат книги (от столетия съществува професията на редакторите, които да коригират правописа и граматиката на писателите). Може да изобретят нещо. Има много примери на хора първи в попрището си, подпомогнали развитието на човешката цивилизация. Които като малки са имали проблеми с диктовките, ученето и училището.

Шестнадесет години като районен логопед в различни части на град София имах кабинетити в училища (бившиите кабинети на зъболекаря). Беше мое задължение да обследвам диктовките на всички ученици от втори, трети и четвърти клас (през третата седмица на месец септември). По време на това обследване учителите споделяха за деца, които четат или смятат трудно. Ако дете има нужда от специализирана подкрепа, съм оставял на родителите му покана за консултация. Записваха се дванадесет - петнадесет (някои години и повече) деца. Обикновено здрави деца, със запазен слух и съхранен интелект. Не приемали медикаменти свързани с трудностите им. С част от тях работехме в първи и втори клас. С други до края на четвърти. С някои и по-дълго време. Общувахе, четяхме, пишехме, смятахме (с някои дори пишехме заедно домашни), мислехме, спорувахме, играхме, забавлявахме се. Децата започваха да се справят по-леко в училище. Стараехме се да сме с крачка напред в мателиала. Справяха се достойно и на външното оценяване в четвърти клас. Нито едно от тях не е отпаднало от училище или повтаряло клас, в класовете до четвърти. (Нямам информация някое от моите деца да е повтаряло клас.)

В последните години нямам задължение да обследвам училища и да каня деца. Но пак помагам на ученици от масови училища. Само условията, в които работя са много по-добри.

Обикновено родители водят при мен децата си, защото сами са установили затрудненията. Техни близки са ме препоръчали. Повечето от така записаните деца никога не са били поставяни в групата на интегрираните ученици (деца) или на учениците (децата) със специфични обучителни потребности (СОП). (В техните детски градини или училища.)

През годините съм помагал и на деца в семействата на лекари. Всички те отговорни родители. Или учители са били свидетели на резултатите от работата ми. Случва се да ме препоръча и някой от тези специалисти. Децата, които идват след тези препоръки често вече са минали изследвания. Водят се като деца със специфични образователни потребности (СОП). В училище са записани за работа с ресурсен учител и/или логопед.

Ако в класа има, деца със затруднения в усвояването на училищните умения (писане, четене и смятане) те са две - три. За всяко от тях са валидни няколко от изброените по долу особености:

Имат особености на характера и поведението (Трудно им е да се съобразяват с правилата и изискванията на възрастните у дома и в училище. Трудно се подчиняват. Лесно се разсейват. Свръхдейни са, или се държат като отсъстващи. Някои лесно стават агресивни, други често плачат.).

Нарушения на писмената реч, изразени в допускането на строго специфични грешки, които не са свързани с интелектуалното развитие на детето или с пропуски в обучението в училище.

Специфични грешки при писането проявяващи се на различни нива:

На ниво буква - затруднения при запомняне графичния образ на буквата (понякога продължават с години). Изпускане на графични елементи на буквата. Огледално изписване. Замяна с буква, сходна по графичен признак. Замяна с буква, чийто звук е близък по характеристики с този на изписваната.

На ниво дума - силни затруднения в определяне мястото на звука/буквата в думата, пропускане, заменяне, вмъкване, разместване на срички и букви, огледално изписване на срички.

На ниво изречение - много трудно отделят думите в изречението, особено кратките думи като съюзи, предлози, местоимения, частици. Наличие в писмените работи на специфични грешки (пропуски, замени, вмъкване на букви, срички, думи, огледално писане, липса на главни букви и точки в изречението, слято писане или разделяне на думата). Натрупване на голямо количество грешки от един вид. Устойчивост на грешките (срещат се при всички видове писмена реч - диктовка, преписване, преразказ, съчинение) за голям период от време.

Специфичните грешки на четенето:

Невъзможност за припомняне звука, съответстващ на буквата.

Разместване местата на буквите в думата.

Грешки при букви, чиито елементи са сходни с тези на друга буква.

Затруднено четене на думата, разделена на срички.

Често губене реда на който се чете - дезориентация.

Прочитане "наобратно" - от дясно на ляво.

Вмъкване на думи от горния ред.

Неразбиране на прочетеното, дори и след овладяване в някаква степен на техниката на четене.

Неразбиране на прочетеното, дори и след овладяване в някаква степен на техниката на четене.

Лесно се дезориентират в час, не разбират зададените им въпроси и дават нелогични и несвързани с въпроса отговори (дори при елементарни въпроси).

Специфичните затруднения в усвочването на математическите умения:

При смятането се допускат специфични грешки от типа огледално изписване, бъркане по графично сходство.

Проблемите в четенето водят до невъзможност да се разбират условията и на математическите задачи.

Голям проблем при децата със специфични нарушения на четенето, писането и смятането е разбирането и прилагането на алгоритъм за дадена операция, спазването на правила.

По-голямата част от децата със специфични проблеми в усвояването на училищните умения имат несъответствие между реалните си способности и интелект (често над средните) и постиженията, демонстрирани в училище. Въпреки толерантността и подкрепата към тях от огромна част от преподавателите в началния етап на обучение, децата често преживяват неприятни емоции при изпитване, свързано с четене, писане или смятане.

Крайните случаи на несправяне с овладяването на училищните умения водят до различни реакции. Някои деца започват умишлено да пречат в час, да отказват да спазват училищните правила, да се държат арогантно и агресивно. Други се изолират от случващото се наоколо, запазвайки поведение на отсъстващи. Трети развиват страх, граничещ с фобия, от училище, изразяващ се със соматични симптоми - главоболие, болки в корема, гадене, изпотяване, треперене, тикове, вследствие на което част от тях отпадат от училище.

Към началната страница.