БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Деца в начална училищна възраст, които имат различни по степен и тежест затруднения в усвояването на училищните умения (писане, четене и смятане).:

Повечето деца със затруднения в детската градина преживяват лесно този период. Дори не си спомнят много, много... Учениците със затруднения не са като тях.

Някои деца учат по-добре, когато се занимават индивидуално с учител. Половината гимназисти, в училищата приемащи с най-висок бал, също взимат индивидуални консултации по един, два или повече предмета. Хилядолетна е традицията деца да посещават индивидуални уроци.

Хората са различни. Децата са различни.

Едни са послушни. Внимават. С лекота учат в група. Запомнят без да им тежи много. Искат да бъдат харесвани. Ще навредят на физическото и емоционалното си здраве, но ще отговорят на високите очаквания на възрастните. Училището, все едно, е направено за тях.

За други е по-трудно: да са послушни, да внимават, да учат в група, цялото им същество се бунтува, когато трябва да правят нелюбими неща. Случва се да им е трудно в училище, да са неудобни. Някои от тях имат късмет с възрастните (пълнолетните) около себе си (родители, роднини, приятели, учители, треньори... ) и получават помощ. Те след училище сами избират професия и се развиват добре в нея. Ако практикукването на тази професия изисква да завършат университет - го завършват. Инатът им се превръща във воля да постигат целите си. Оказва се , че мислят нестандартно. Трудно им е да зубрят, но им идват идеи. Може да измислят истории, да напишат книги (от столетия съществува професията на редакторите, които да коригират правописа и граматиката на писателите). Може да изобретят нещо. Има много примери на хора първи в попрището си, подпомогнали развитието на човешката цивилизация. Които като малки са имали проблеми с диктовките, ученето и училището.

Обикновено родители водят при мен децата си, защото сами са установили затрудненията. Техни близки са ме препоръчали. Повечето от така записаните деца никога не са били поставяни в групата на интегрираните ученици (деца) или на учениците (децата) със специфични обучителни потребности (СОП). (В техните детски градини или училища.)

През годините съм помагал и на деца в семействата на лекари. Всички те отговорни родители. Или учители са били свидетели на резултатите от работата ми. Случва се да ме препоръча и някой от тези специалисти. Децата, които идват след тези препоръки често вече са минали изследвания. Водят се като деца със специфични образователни потребности (СОП). В училище са записани за работа с ресурсен учител и/или логопед.

Ако в класа има, деца със затруднения в усвояването на училищните умения (писане, четене и смятане) те са две - три. За всяко от тях са валидни няколко от изброените по долу особености:

Имат особености на характера и поведението (Трудно им е да се съобразяват с правилата и изискванията на възрастните у дома и в училище. Трудно се подчиняват. Лесно се разсейват. Свръхдейни са, или се държат като отсъстващи. Някои лесно стават агресивни, други често плачат.).

Нарушения на писмената реч, изразени в допускането на строго специфични грешки, които не са свързани с интелектуалното развитие на детето или с пропуски в обучението в училище.

Специфични грешки при писането проявяващи се на различни нива:

На ниво буква - затруднения при запомняне графичния образ на буквата (понякога продължават с години). Изпускане на графични елементи на буквата. Огледално изписване. Замяна с буква, сходна по графичен признак. Замяна с буква, чийто звук е близък по характеристики с този на изписваната.

На ниво дума - силни затруднения в определяне мястото на звука/буквата в думата, пропускане, заменяне, вмъкване, разместване на срички и букви, огледално изписване на срички.

На ниво изречение - много трудно отделят думите в изречението, особено кратките думи като съюзи, предлози, местоимения, частици. Наличие в писмените работи на специфични грешки (пропуски, замени, вмъкване на букви, срички, думи, огледално писане, липса на главни букви и точки в изречението, слято писане или разделяне на думата). Натрупване на голямо количество грешки от един вид. Устойчивост на грешките (срещат се при всички видове писмена реч - диктовка, преписване, преразказ, съчинение) за голям период от време.

Специфичните грешки на четенето:

Невъзможност за припомняне звука, съответстващ на буквата.

Разместване местата на буквите в думата.

Грешки при букви, чиито елементи са сходни с тези на друга буква.

Затруднено четене на думата, разделена на срички.

Често губене реда на който се чете - дезориентация.

Прочитане "наобратно" - от дясно на ляво.

Вмъкване на думи от горния ред.

Неразбиране на прочетеното, дори и след овладяване в някаква степен на техниката на четене.

Лесно се дезориентират в час, не разбират зададените им въпроси и дават нелогични и несвързани с въпроса отговори (дори при елементарни въпроси).

Специфичните затруднения в усвочването на математическите умения:

При смятането се допускат специфични грешки от типа огледално изписване, бъркане по графично сходство.

Проблемите в четенето водят до невъзможност да се разбират условията и на математическите задачи.

Голям проблем при децата със специфични нарушения на четенето, писането и смятането е разбирането и прилагането на алгоритъм за дадена операция, спазването на правила.

По-голямата част от децата със специфични проблеми в усвояването на училищните умения имат несъответствие между реалните си способности и интелект (често над средните) и постиженията, демонстрирани в училище. Въпреки толерантността и подкрепата към тях от огромна част от преподавателите в началния етап на обучение, децата често преживяват неприятни емоции при изпитване, свързано с четене, писане или смятане.

Крайните случаи на несправяне с овладяването на училищните умения водят до различни реакции. Някои деца започват умишлено да пречат в час, да отказват да спазват училищните правила, да се държат арогантно и агресивно. Други се изолират от случващото се наоколо, запазвайки поведение на отсъстващи. Трети развиват страх, граничещ с фобия, от училище, изразяващ се със соматични симптоми - главоболие, болки в корема, гадене, изпотяване, треперене, тикове, вследствие на което част от тях отпадат от училище.

Към началната страница.