БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

към началната страница

Консултации с родителите и приетите деца:

Консултациите са с предварително записан и фиксиран час. Уговаряме ги в писмен вид (e-mail, SMS,Viber).

Цената на една консултация е 50 лева.

Старая се още от първата си среща с детето да развивам в него убеждението, че може. Не му задавам въпроси и не го карам да извършва дейности, само с цел да установя какви са трудностите и дефицитите му за момента. (Какво не може.) В процеса на работа виждаме областите, в които се затруднява и започваме развитието на уменията с лесни уражнения.

Родителите са преценили, че имат възможност и желание да водят детето си в моята бърборилница. Идват на консултация. Разказват ми какви затруднения има детето според тях и учителите му. Говорим как да му помогнем да ги преодолее в процеса на работа.

Консултаците с децата са индивидуални и са свързани с развитие на уменията им. Редуваме работа по преодоляване на затрудненията, занимания за развитие на мисленето и игри развиващи моториката. Целта ни е да постигнат знанията и уменията характерни за най-силните им връстници.

Децата посещават бърборилницата два пъти седмично (през ваканциите е възможно и по-често) в предварително запазени часове (Например:Часовете на Илиянчо са във вторник и четвъртък от 16.00 през първия чебен срок.). За постигане на добри резултати в последните столетия се е наложила традицията да се тренира поне два пъти седмично. Такава е практиката и в сериозните школи по изкуства, езици и спорт.

Работя основно с хора, на които съм препоръчан. Близки са на семейства, с които съм работил в миналото. Вече съм полезен и на деца, чийто родители живеят или работят в район Лозенец (кв. Хладилника).

Консултациите при мен не са диагностични. В големите болници и извън тях има центрове със специалисти, които извършват диагностика на детето. Обследват го с различни тестове. Отговарят на въпросите има ли детето затруднения, как са възникнали, какви са, колко са тежки. При наличието на затруднения издават заключене с диагноза, подпис и печат. Родителите могат да предоставят копия от този документ на детските градини, училищата или други институции. В този официален документ има препоръки детето да работи със специалисти по преодоляването на затрудненията си. Аз съм един от тези специалисти. При мен не е задължително да се носят подобни документи, но и не ги издавам.

При нужда само от една консултация - моля родителите да прочетат сайта ми. Тук съм споделил всичко, което имам да кажа при първа консултация. Предпочитам да се сращам с родителите и децата, ако ще тренираме заедно в следващите месеци.

към началната страница