БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

към началната страница

Данни за специалиста:

С малко думи:

По професия съм логопед с втора специалност начален учител. Избрах съзнателно специалността си и къде да се усъвършенствам като млад логопед. Помагам на деца със затруднения в артикулацията на говорните звукове, езиковото развитие, четенето, писането и смятането от 23 години. Седма година работя в моята бърборилница. Обичам работата си. Тя е и едно от хобитата ми. Чувствам се майстор в занаята си.

Работя основно с хора, които ме познават. Помогнал съм на тяхно по-голямо дете или са близки на семейства, с които съм работил в миналото. Вече съм полезен и на деца, чийто родители живеят или работят в кв. Хладилника.

С повече думи:

Мама Венче ме е родила с късмет през 1970г. в гр. София. Татко Румен от малък ме е научил да работя спокойно и съсредоточено. Също и колко време трябва да отделя един баща на детето си.

Семеен съм. Баща.

Завършил съм Софийския университет "Св. Климент Охридски" в катедра "Специална педагогика" с бакалавърски профил "Логопедия" (4 годишен курс на обучение), втора специалност "Начална училищна педагогика" и магистратура по "Комуникативни нарушения на развитието" (1 и 1/2 години). Освен шанс да придобия квалификация по избраната от мен специалност и осведомен поглед върху хуманитарните науки: българска филология, медицина, начална и предучилищна педагогика и психология, повечето от моите университетски преподаватели ми дадоха пример за професионализъм и човечност.

Стажувах един семестър в логопедичния кабинет в сградата на 18-та поликлиника. (Скоро той стана първото ми работно мяасто, а моята "наставница" основа Логопедичен център Ромел). Наблюдавах модерен и мъдър стил на работа (особено в сферата на затрудненията в четенето, писането и смятането). Силно съм повлиян от видяното и наученото по време на стажа.

Исках да практикувам приложна логопедия в нейния социален вариант. Явих се на конкурс в Логопедичен център - гр. София веднага след завършване на Университета. Бях одобрен и приет. Работих 16 поредни години в Центъра, през които получавах подкрепа и разбиране. Изборът ми не беше само алтруистичен. В България нямаше по-добро място (по показатели като: разнообразие на затрудненията - по вид и тежест, брой консултации, брой приети за работа деца...), на което млад специалист да се усъвършенства в областта на приложната логопедия.

Последователно съм бил районен логопед в различни части на гр. София с кабинети в:

- сградата на 18-то ДКЦ "поликлиника" (провеждал съм ежегодно обследване в: 44 СОУ, 95 СОУ, 106 ОУ, ОДЗ 168);

- сградата на 18 СОУ (провеждал съм ежегодно обследване в: 18 СОУ, 32 СОУ, 134 СОУ, ОДЗ 1);

- сградата на 14 СОУ (провеждал съм ежегодно обследване в: 14 СОУ, 100 ОУ, ЦДГ 45, ОДЗ 48);

- сградата на 36 СОУ (провеждал съм ежегодно обследване в: 36 СОУ, 142 ОУ, ОДЗ 93, ЦДГ 67);

С подкрепата на семейството си вече работя като специалист на свободна практика в моята бърборилница (в сградата на ъгъла на бул. Никола Й. Вапцаров и ул. Банат, кв. Хладилника, район Лозенец). Избрахме мястото, на което да ви приемам. Направихме го да бъде каквото искам. Така мога да постигам максимален ефект от работата си.

към началната страница